Bewust Ouderschap

Opvoeden is zwaar… Door de velen adviezen en opvoed methodes die worden aangeboden raken veel ouders de kluts kwijt. Wat is nou eigenlijk het beste voor je kind? En hoe geef je hier praktisch invulling aan?

Zelf heb ik de bewuste keuze gemaakt om bij mijn kinderen gebruik te maken van de opvoedstijlen natuurlijk ouderschap en Attachment Parenting. Dit zijn opvoedstijlen die dicht bij onze Fitrah liggen. Bij deze opvoedstijl staat de hechtingsrelatie tussen ouder en kind centraal. Er worden 3 doelen nagejaagd; Ken je kind, help je kind zich goed te voelen en geniet van het ouderschap. Doordat je zorgt dat je kind zich goed voelt krijgt het de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dit resulteert in sterke autonome kinderen die opgroeien tot gebalanceerde volwassenen.

Deze opvoedstijl vertaalt zich bij mij in het zoveel mogelijk bij mijn kinderen in de buurt zijn.Zo geef ik thuisonderwijs, zodat ik ze de mentale ondersteuning kan bieden die ze als kind nodig hebben. Ook slapen we nog vaak samen als de kinderen hier behoefte aan hebben. Dit heb  ik vanaf hun geboorte gedaan, omdat dit zorgt voor een gezondere hechting met de ouder.

Natuurlijk ouderschap is voor mij een ouderschapsstijl die ons terugbrengt naar de basis. Door de moderne tijd waar we in leven en de individualistische cultuur die domineert, zijn de meeste opvoedstijlen gericht op disciplineren en zorgen dat de kinderen welgemanierd zijn. Hierdoor is het geduld er niet voor kinderen die emoties en gedragingen uiten die heel goed bij hun leeftijd passen en dus eigenlijk heel normaal zijn. Tegenwoordig staan we er veel minder bij stil dat kinderen ook mensen zijn en dus ook een rotdag kunnen hebben.

Verder is het voor ouders belangrijk dat de eigen levensdoelen kunnen worden nagejaagd waardoor het bouwen aan een sterke band met de kinderen vaak naar de achtergrond verdwijnt. Ik denk dat we er allen bij stil moeten staan wat het laten liggen van die band met onze kinderen ons nou eigenlijk oplevert. Het wordt hoog tijd dat de opvoeding van onze kinderen weer onze hoogste prioriteit wordt. Door deze opvoeding bewust in te vullen zullen onze kinderen met de wil van Allah s.w.t. niet alleen succesvol zijn in de Dunya maar ook in de Akhira.

Onze kinderen verdienen dit en nog belangrijker het is essentieel om de staat van onze Ummah te verbeteren.