Leerachterstanden

We willen graag wat waardevolle informatie met je delen over leerachterstanden en hoe je als ouder kunt bijdragen aan het helpen van jouw kind. We begrijpen dat het ontdekken van een leerachterstand bij je kind uitdagend kan zijn, maar we willen je verzekeren dat er veel mogelijkheden zijn om hen te ondersteunen en te begeleiden op hun leerreis.

Wat zijn leerachterstanden en hoe ontstaan ze?
Leerachterstanden verwijzen naar een situatie waarin een kind moeite heeft om bepaalde vaardigheden, kennis of concepten op het verwachte niveau te verwerven voor zijn of haar leeftijd. Leerachterstanden kunnen om verschillende redenen ontstaan, waaronder:
– Individuele verschillen: Elk kind leert op zijn eigen tempo en heeft unieke sterke en zwakke punten. Sommige kinderen hebben meer tijd en oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.
– Leerproblemen: Sommige kinderen kunnen leerproblemen ervaren, zoals dyslexie, dyscalculie of aandachtsstoornissen, die het leren bemoeilijken.
– Sociale en omgevingsfactoren: Factoren zoals een instabiele thuissituatie, beperkte toegang tot educatieve middelen, taalbarrières of een gebrek aan ondersteuning kunnen bijdragen aan leerachterstanden.
– Het niet goed doorlopen van één of meer ontwikkelingsgebieden tijdens de eerste 8 levensjaren:

Leerachterstanden bij kinderen kunnen een direct verband hebben met de vijf ontwikkelingsgebieden die van invloed zijn op hun algehele groei en vooruitgang. Deze ontwikkelingsgebieden zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar. Wat is precies het verband tussen leerachterstanden en de vijf belangrijkste ontwikkelingsgebieden:
1. Cognitieve ontwikkeling: Leerachterstanden kunnen voortkomen uit problemen in de cognitieve ontwikkeling, die betrekking heeft op de verwerving van kennis, geheugen, denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden. Kinderen met leerachterstanden kunnen moeite hebben met het begrijpen van nieuwe concepten, het onthouden van informatie of het toepassen van logisch denken.
2. Taal- en communicatieontwikkeling: Een achterstand in de taal- en communicatieontwikkeling kan leiden tot leerproblemen, vooral op het gebied van lezen, schrijven en verbale expressie. Kinderen met taal- en communicatieproblemen kunnen moeite hebben met het begrijpen van instructies, het uitdrukken van zichzelf of het ontwikkelen van woordenschat.
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Sociaal-emotionele factoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het leren. Kinderen met leerachterstanden kunnen zich sociaal of emotioneel ongemakkelijk voelen, wat hun motivatie, zelfvertrouwen en concentratie kan beïnvloeden. Problemen met sociale interacties of emotionele regulatie kunnen ook de aandacht en betrokkenheid bij het leren beïnvloeden.
4. Motorische ontwikkeling: Motorische vaardigheden, zowel grove motoriek (bv. rennen, springen) als fijne motoriek (bv. schrijven, knippen), spelen een rol bij het leren. Kinderen met motorische problemen kunnen moeite hebben met het vasthouden van een potlood, het schrijven van letters of het uitvoeren van coördinatieve taken die nodig zijn voor bepaalde academische vaardigheden.
5. Zintuiglijke ontwikkeling: De verwerking en integratie van zintuiglijke informatie zijn cruciaal voor het leren. Leerachterstanden kunnen verband houden met problemen in de zintuiglijke ontwikkeling, zoals zicht, gehoor, tastzin of ruimtelijk bewustzijn. Kinderen met zintuiglijke uitdagingen kunnen moeite hebben met het herkennen van letters, het volgen van instructies of het begrijpen van visuele en auditieve informatie.

Het identificeren van specifieke gebieden van leerachterstand in relatie tot de ontwikkelingsgebieden kan helpen bij het begrijpen van de behoeften van jouw kind en het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de achterstand. Het bieden van ondersteuning en interventies die gericht zijn op deze ontwikkelingsgebieden kan het kind helpen om zijn of haar leerpotentieel te bereiken en succes te ervaren in het onderwijs.

Praktische tips:
Als ouder speelt jij een essentiële rol bij het ondersteunen van je kind met een leerachterstand. Hier zijn enkele suggesties die je alvast kunnen helpen:
1. Communiceer en werk samen: Houd open communicatielijnen met de leraren van je kind en bespreek regelmatig de voortgang. Samenwerken met het schoolteam kan je inzicht geven in de specifieke behoeften van jouw kind en leiden tot effectievere ondersteuning.
2. Creëer een gestructureerde omgeving: Zorg voor een rustige en opgeruimde studieomgeving thuis. Stel een consistent schema op dat tijd biedt voor huiswerk, lezen en andere educatieve activiteiten. Dit helpt je kind bij het ontwikkelen van goede studiegewoonten.
3. Moedig lezen aan: Lezen is één van de beste manieren om de taalvaardigheid en het begrip van jouw kind te verbeteren. Lees regelmatig samen en moedig je kind aan om zelf te lezen. Bezoek de bibliotheek en ontdek boeken die zijn afgestemd op de interesses van je kind.
4. Stimuleer leermogelijkheden: jij zal als eerst op de hoogte worden gehouden wanneer ons informatief leer- en doeboek te koop zal zijn met praktische tips, waardevolle kennis, educatieve spellen en bruikbare strategieën die je direct kunt toepassen zodat je effectief kan werken aan een leerachterstand.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een leerachterstand het resultaat kan zijn van een combinatie van verschillende factoren en dat elk kind uniek is. Het identificeren van de specifieke oorzaken van de achterstand en het bieden van gerichte ondersteuning en interventie kunnen helpen om de leerachterstand te verminderen en het leerpotentieel van je kind te bevorderen.

Wanneer jij als ouder meer leert over de hersenontwikkeling van jouw kind zul je beter in staat zijn om te begrijpen hoe kinderen informatie verwerken, leren en problemen oplossen. Je leert effectieve leerstrategieën die de aandacht, concentratie, geheugen en cognitieve vaardigheden van je kind versterken. De kennis, activiteiten en spelletjes uit het ‘Train that Brain cursus en leer- en doe box’ stimuleren specifieke hersengebieden die ervoor zorgen dat de leerprestaties op school zullen verbeteren en dat je een solide basis kan leggen voor de toekomst van je kind.