STOP MET SCHREEUWEN

Schreeuwen helpt niet!

Schreeuwen tegen je kind om controle uit te oefenen is waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van het disciplineren van je kind. Je denkt nu misschien “ik moet wel schreeuwen want anders luistert mijn kind niet naar me”.

Waarom schreeuwen we eigenlijk? We schreeuwen vaak uit frustratie (emotie) en we willen dat ons kind luistert (controle). Als we boos zijn komt het stofje adrenaline vrij, wat onze “vechtstand” in werking zet. Een primitieve reactie is dan om te schreeuwen en/of slaan. Als je schreeuwt, betekent het dus dat je de controle over jezelf een beetje kwijt bent. Je bent niet meer in staat om jezelf en je emoties te reguleren.

Er zijn verschillende redenen waarom schreeuwen tegen kinderen niet de meest effectieve manier is om hen te disciplineren of te corrigeren:

1. Het kan hun zelfvertrouwen en zelfrespect ondermijnen: Schreeuwen kan ervoor zorgen dat kinderen zich waardeloos of onbelangrijk voelen, wat hun zelfvertrouwen kan ondermijnen. Dit kan op de lange termijn leiden tot problemen in hun relaties en zelfs tot psychologische aandoeningen. Ga maar eens na, zijn er niet ontzettend veel huwelijken waarin man en vrouw tegen elkaar schreeuwen wanneer ze boos zijn?

2. Het kan de relatie tussen ouder en kind beschadigen: Schreeuwen kan zorgen voor irritatie en woede bij kinderen, wat de communicatie tussen ouder en kind kan belemmeren. Het kan de relatie tussen ouder en kind op de lange termijn beschadigen. Met schreeuwen zorg je ervoor dat de verbinding met je kind verslechterd waardoor je in een vicieuze cirkel beland van negatief gedrag.

3. Het kan kinderen afschrikken: Schreeuwen kan kinderen bang maken. Hierdoor kunnen kinderen zich terugtrekken en minder geneigd zijn om open te staan voor jouw boodschappen of je duidelijk te maken wat er echt aan de hand is. Uit angst zullen ze liegen of zullen ze jou niet meer in vertrouwen nemen wanneer ze advies nodig hebben.

4. Het kan de manier waarop kinderen zelf communiceren beïnvloeden: Kinderen modelleren vaak het gedrag van ouders. Als ouders schreeuwaanvallen gebruiken om hun punt te maken, kan dit ertoe leiden dat kinderen zich later ook zo gaan gedragen.

5. Het is niet effectief: Schreeuwen heeft meestal een tijdelijk effect en helpt kinderen niet om te begrijpen wat ze verkeerd doen of hoe ze zich anders kunnen gedragen. Het kan zelfs leiden tot toenemende opstandigheid en agressief gedrag bij sommige kinderen.

Als wij als volwassenen het soms al moeilijk vinden om onze emoties te reguleren, hoe zal dat dan niet zijn voor kinderen? Wanneer zij heftige emoties ervaren of het gevoel hebben geen controle te hebben over hun eigen leven. Hun hersenen (en vooral de prefontale cortex waar emoties worden gereguleerd) zijn nog volop aan het ontwikkelen. Wij dienen dus het goede voorbeeld te geven door zelf onze emoties van frustratie en boosheid onder controle te krijgen. Zo kunnen wij onze kinderen helpen wat ze moeten doen bij overweldigende emoties. Want door te schreeuwen tijdens chaos, creëer je alleen maar meer chaos. Jij dient met kalme energie je kind terug te brengen van frustratie naar vrede. Zo leer je ze wat zelfregulering betekend en zullen ze daar voor de rest van hun leven enorm veel profijt van hebben.

Onze Profeet Mohammed (v.z.m.h.) heeft ons geadviseerd om bij woede het volgende uit te spreken:

A3oedhoe bilehi mina as-shaytaani ar-radjiem.
Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan.

Naast het uitspreken van deze woorden heeft de Profeet (v.z.m.h.) ons ook geadviseerd om onze houding te veranderen bij boosheid. De Profeet (v.z.m.h.) zei namelijk: “Als iemand van jullie boos wordt en hij staat, laat hem dan gaan zitten zodat zijn woede weg zal gaan. Als het niet weggaat, laat hem dan gaan liggen.” Overgeleverd door Ahmed en door Aboe Dawoed.

Dus in plaats van te schreeuwen tegen kinderen, is het belangrijk om geduldig te blijven, een rustige toon aan te nemen en begrip te tonen voor hun emoties. Wanneer je ze op deze manier benadert, vergroot je de kans op open communicatie en het volgen van jouw richtlijnen op een harmonieuze manier. En met de juiste intentie behaal je zo de tevredenheid van Allah (swt).